Blog

Nhà thầu chính là gì? Một số thông tin cần biết về nhà thầu xây dựng

1. Khái niệm và vai trò của nhà thầu xây dựng

Trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, thuật ngữ “đấu thầu” và “hoạt động đấu thầu” đã trở nên phổ biến. Đồng thời, các thuật ngữ như “nhà thầu” và “nhà thầu chính” cũng xuất hiện. Điều này khiến chúng ta tự hỏi nhà thầu chính là gì và có những thông tin nào cần nắm về nhà thầu xây dựng? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau!

2. Nhà thầu xây dựng là gì?

Nhà thầu xây dựng là tổ chức hoặc đơn vị có đủ năng lực để xây dựng công trình cho các chủ đầu tư. Họ ký kết hợp đồng với chủ đầu tư và thực hiện toàn bộ công việc, dự án liên quan đến công trình đó. Để trở thành nhà thầu chuyên nghiệp, bạn cần có giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ thuật viên, giám sát viên, chỉ huy công trình và đội ngũ công nhân thi công lành nghề và có kinh nghiệm. Chỉ khi như vậy, các chủ đầu tư mới có thể yên tâm giao việc thiết kế và thi công công trình của mình cho nhà thầu. Họ không thể giao công trình trực tiếp vào tay những nhà thầu chưa đạt chuẩn hoặc không chuyên nghiệp. Chủ đầu tư cần những nhà thầu có năng lực và trách nhiệm cao, có thể chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra vấn đề với công trình.

3. Nhà thầu chính là gì?

Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm chính khi tham gia dự thầu. Phần lớn chúng ta đều biết đến khái niệm nhà thầu chính và nhà thầu phụ trong thi công xây dựng. Nhưng khái niệm chính xác của nhà thầu chính là gì?

Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm chính khi tham gia dự thầu. Họ là người trực tiếp ký kết hợp đồng với nhà đầu tư và là người đứng tên dự thầu. Nhà thầu chính có thể là cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

4. Trách nhiệm của nhà thầu chính

Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng chính được quy định rõ ràng trong Luật Đấu thầu. Theo Điều 25 Nghị định 15/2013/NĐ-CP:

  • Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, đồng thời quy định trách nhiệm của từng cá nhân và bộ phận trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  • Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu, tổng thầu thiết kế và thi công, tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công, tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công, và các hình thức tổng thầu khác (nếu có).
  • Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật liên quan.
  • Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.
  • Lập và phê duyệt biện pháp thi công, đồng thời quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị và tiến độ thi công, trừ trường hợp hợp đồng có quy định khác.

Ngoài ra, nhà thầu chính còn có nhiều trách nhiệm khác như thực hiện kiểm tra, thí nghiệm vật liệu và thiết bị công trình trước khi xây dựng, đảm bảo chất lượng và an toàn trong thi công, báo cáo tiến độ và chất lượng công trình cho chủ đầu tư, và hoàn trả mặt bằng sau khi công trình hoàn tất.

Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm nhà thầu chính và trách nhiệm của nhà thầu chính khi tham gia thi công công trình.

Related Articles

Back to top button