Blog

Thế chấp tài sản là gì? Ví dụ về thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản là một phương pháp bảo đảm phổ biến mà các bên thường áp dụng trong giao dịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thế chấp tài sản.

Thế chấp tài sản là gì?

Thế chấp tài sản là việc một bên sử dụng tài sản có quyền sở hữu để bảo đảm việc thực hiện một nghĩa vụ cụ thể, mà không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

Trong quan hệ thế chấp tài sản, bên thế chấp có nghĩa vụ sử dụng tài sản để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của mình, và được gọi là bên thế chấp. Bên nhận thế chấp là bên có quyền nhận tài sản thế chấp.

Tài sản thế chấp vẫn được bên thế chấp giữ quyền sở hữu, nhưng các bên có thể thỏa thuận giao tài sản thế chấp cho một bên thứ ba để quản lý.

Bên thế chấp phải cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp, và giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi không thực hiện được nghĩa vụ theo thỏa thuận.

Từ những nội dung trên, ta có thể hiểu được khái niệm thế chấp tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự.

Đối tượng của thế chấp tài sản

Đặc điểm của thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản có những đặc điểm sau:

– Hình thức của việc thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản phải được thực hiện bằng văn bản, có thể là một hợp đồng riêng hoặc được ghi trong hợp đồng chính. Các bên có thể tự thỏa thuận về việc công chứng, chứng thực tài liệu thế chấp. Một số trường hợp bắt buộc phải công chứng hoặc tuân theo quy định của pháp luật.

– Tài sản thế chấp

Khi thế chấp toàn bộ hoặc một phần bất động sản, động sản có phụ phẩm thì phụ phẩm của bất động sản và động sản đó cũng được coi là tài sản thế chấp, trừ khi có thỏa thuận khác về vấn đề này.

Nếu thế chấp quyền sử dụng đất và có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp, thì tài sản đó cũng được xem như là tài sản thế chấp, trừ khi có thỏa thuận khác về vấn đề này.

– Hiệu lực của việc thế chấp tài sản

Hợp đồng thế chấp tài sản sẽ có hiệu lực từ thời điểm ký kết, trừ khi có thỏa thuận hoặc quy định pháp luật khác về vấn đề này. Việc thế chấp tài sản có hiệu lực chống lại người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

– Quyền của bên thế chấp

Bên thế chấp có quyền khai thác và hưởng lợi từ tài sản thế chấp, cũng như nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp kết thúc hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

– Quyền của bên nhận thế chấp

Bên nhận thế chấp có quyền kiểm tra và xem xét tài sản được sử dụng để thế chấp, thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật, và xử lý tài sản thế chấp nếu bên thế chấp không thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận đã đạt được.

Thế chấp tài sản

Ví dụ về thế chấp tài sản

Ở các nội dung trên, chúng ta đã phân tích khái niệm thế chấp tài sản và đặc điểm của nó. Dưới đây là một ví dụ về thế chấp tài sản:

Bà A vay ông B một khoản tiền là 900 triệu với thời hạn trả là 1 năm, và bà A thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo căn nhà mà bà A đang sở hữu cho ông B.

Từ ví dụ trên, ta thấy rằng đối tượng thế chấp ở đây bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn nhà của bà A.

  • Hình thức thế chấp được thực hiện thông qua việc bà A và ông B thỏa thuận và ký kết hợp đồng vay và hợp đồng thế chấp. Trong trường hợp thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng phải được công chứng và chứng thực theo quy định.

  • Quyền của ông B trong trường hợp này là kiểm tra và xem xét giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn nhà mà bà A dùng để thế chấp xem có thuộc quyền sở hữu của bà A hay không. Nếu đến hết thời hạn 1 năm như đã thỏa thuận mà bà A không thực hiện nghĩa vụ trả tiền, ông B có quyền xử lý tài sản thế chấp của bà A là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn nhà.

  • Nghĩa vụ của bà A là thanh toán khoản nợ theo như đã thỏa thuận trong hợp đồng vay, và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông B nếu hai bên thỏa thuận về vấn đề này. Bên A cũng cần cung cấp các thông tin cần thiết về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn nhà khi có yêu cầu.

Vai trò của thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, có nhiều ưu điểm so với các biện pháp bảo đảm khác. Không yêu cầu chuyển giao tài sản là một điểm mạnh của thế chấp tài sản, và vì vậy, nó được các bên chủ thể ưu tiên lựa chọn.

Bên nhận thế chấp không phải trực tiếp nắm giữ tài sản thế chấp, do đó không phải chịu chi phí bảo quản và duy trì tài sản trong thời gian thế chấp. Bên nhận thế chấp cũng không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu tài sản thế chấp bị hư hỏng hoặc mất mát.

Bên thế chấp tài sản không cần chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp, do đó vẫn có thể tiếp tục khai thác và sử dụng tài sản, cũng như hưởng lợi và lợi tức phát sinh từ tài sản thế chấp. Ngoài ra, người thế chấp cũng có thể sử dụng một tài sản để thế chấp cho nhiều nghĩa vụ khác nhau, miễn là tổng các nghĩa vụ phải thanh toán không vượt quá giá trị của tài sản thế chấp.

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ về khái niệm thế chấp tài sản và vai trò của nó trong các giao dịch. Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 6557 để được tư vấn trực tiếp.

Related Articles

Back to top button