Blog

Khái niệm cơ bản về VietGap?

Hàng hóa ngày càng đòi hỏi cao hơn về vấn đề chất lượng sản phẩm. Do đó, các nhà sản xuất hiện nay đang quan tâm đến nhiều tiêu chuẩn VietGap. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ khái niệm VietGap là gì?

VietGap là gì?

VietGap là viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Tiêu chuẩn này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi.

VietGap là những nguyên tắc, trình tự, và thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, thu hoạch, và xử lý sản phẩm sau thu hoạch. Mục tiêu của VietGap là đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

4 Tiêu chí để đánh giá sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGap là gì?

 • Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất: quy định cụ thể về kỹ thuật sản xuất từ khâu chọn đất, giống, phân bón cho đến thu hoạch theo đúng quy định cụ thể cho từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.
 • An toàn thực phẩm: Gồm các biện pháp được dùng để đảm bảo thực phẩm không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch, tuyệt đối an toàn khi đến tay người tiêu dùng.
 • Môi trường làm việc: đất canh tác tốt, đầy đủ nguồn nước đảm bảo đúng tiêu chuẩn nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.
 • Truy tìm nguồn gốc sản phẩm: Tiêu chuẩn này cho phép người tiêu dùng dễ dàng xác định được sản phẩm qua quá trình từ nguồn giống đến khi thành phẩm và đưa ra thị trường. Người dùng sẽ biết đầy đủ thông tin chính xác về doanh nghiệp sản xuất qua truy xuất nguồn gốc.

Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap là các sản phẩm chất lượng tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng các hóa chất và các chất độc hại với cơ thể con người cũng như môi trường. Các sản phẩm được sản xuất và thu hoạch đúng quy trình, có nguồn thông tin truy xuất rõ ràng.

Tiêu chuẩn VietGap gồm:

 • Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất
 • Giống và gốc ghép
 • Quản lý đất và giá thể
 • Phân bón và chất phụ gia
 • Nước tưới cho cây trồng
 • Hóa chất (gồm phân vô cơ và thuốc BVTV)
 • Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
 • Quản lý và xử lý chất thải
 • An toàn lao động
 • Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm
 • Kiểm tra nội bộ
 • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Các kiến thức cần biết khi sản xuất rau sạch VietGap

Cẩm nang kiến thức về ISO 22000 – An toàn thực phẩm

Related Articles

Back to top button