Blog

Tổng dư nợ là gì? Tổng dư nợ quá hạn thì có sao không?

Khái niệm Tổng dư nợ

Khái niệm Tổng dư nợ là số tiền ngân hàng cho vay tại một thời điểm nhất định. Đối với những người vay, Tổng dư nợ là số tiền mà họ cần trả lại cho ngân hàng. Thông thường, thuật ngữ này được sử dụng trong lĩnh vực thẻ tín dụng.

tong-du-no-la-gi

Một số khái niệm liên quan đến Tổng dư nợ

Dưới đây là một số khái niệm liên quan đến Tổng dư nợ mà bạn nên biết:

Tổng dư nợ cho vay

 • Đây là số tiền ngân hàng còn đang cho vay tại một thời điểm nhất định.
 • Đây cũng là số tiền mà ngân hàng cần thu hồi từ người vay tại một thời điểm.

Dư nợ giảm dần

 • Đây là số tiền lãi bạn phải trả trên số tiền thực tế bạn nợ đối với khoản vay ban đầu.
 • Dư nợ giảm dần được tính sau khi trừ đi số tiền gốc bạn đã trả ở các kỳ trước.

Doanh số cho vay

 • Đây là thước đo sử dụng để phản ánh số tiền vay được phát hành trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Doanh số cho vay không tính vào việc khoản vay đã được thu hồi hay chưa.

Doanh thu dư nợ

 • Đây là tổng số tiền đã vay và đã được thu hồi.
 • Doanh thu dư nợ được tính cho năm hiện tại và các năm trước.

Hậu quả của nợ quá hạn

Nếu bạn gặp phải tình trạng nợ quá hạn, sẽ có những hậu quả sau:

 • Ngân hàng có thể áp dụng khoản phạt chậm thanh toán.
 • Thông tin về lịch sử nợ xấu của bạn có thể được biết đến và ghi nhận trên hệ thống CIC.
 • Bạn bị từ chối vay tiền mới hoặc sử dụng thẻ tín dụng.
 • Mất thời gian để được kiểm toán bởi một tổ chức tài chính.
 • Có nguy cơ mất tài sản thế chấp nếu không thanh toán số nợ.

Cách thanh toán nợ nhanh chóng

Có nhiều cách thanh toán nợ nhanh chóng. Dưới đây là một số cách bạn có thể tham khảo:

 1. Thanh toán trực tiếp toàn bộ số nợ bằng tiền mặt tại điểm giao dịch ngân hàng.
 2. Gửi séc hoặc ủy nhiệm chi để yêu cầu ngân hàng thanh toán số nợ.
 3. Đăng ký trích nợ tự động đối với dư nợ tín dụng.
 4. Sử dụng dịch vụ chuyển khoản để thanh toán.

Một số khái niệm liên quan đến Tổng dư nợ và việc thanh toán nợ nhanh chóng đã được Luật Thiên Mã giải đáp chi tiết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn, hãy liên hệ với Luật Thiên Mã qua số điện thoại 1900.6174.

Related Articles

Back to top button