Blog

Tìm kiếm

Tại sao cần tư vấn giám sát xây dựng?

Trong quá trình xây dựng, tư vấn giám sát đóng vai trò quan trọng đối với chủ đầu tư, đặc biệt là khi họ không có đủ kiến thức về lĩnh vực này. Tư vấn giám sát giống như một bảo vệ đảm bảo quyền lợi và chất lượng cho chủ đầu tư và công trình.

Hoạt động của tư vấn giám sát

Công việc tư vấn giám sát liên quan đến:

 • Xác nhận nghiệm thu khi công trình hoàn thành, đảm bảo tuân thủ thiết kế, chuẩn xây dựng, chất lượng và tiến độ.
 • Đảm bảo nhà thầu tuân thủ hợp đồng.
 • Từ chối nghiệm thu nếu công trình không đạt yêu cầu chất lượng.
 • Đề xuất sửa đổi thiết kế không hợp lý.
 • Trong trường hợp chủ đầu tư có kiến thức và thời gian, họ có thể tự giám sát công trình.

Lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát

Để chọn đúng đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư cần quan tâm đến các yếu tố sau:

 • Đơn vị tư vấn giám sát cần có giấy phép tư vấn giám sát công trình, thể hiện trên giấy phép kinh doanh.
 • Các kỹ sư tư vấn giám sát cần có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
 • Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công và giám sát, cùng với việc tham gia vào ít nhất 5 công trình được phê duyệt.
 • Tổ chức tư vấn giám sát cần đảm bảo tính độc lập và không có quan hệ lệ thuộc với nhà thầu hoặc đơn vị thi công.

Nhiệm vụ của kỹ sư tư vấn giám sát

Kỹ sư tư vấn giám sát có nhiệm vụ sau:

 • Bảo đảm chất lượng công trình xây dựng theo thiết kế và kỹ thuật.
 • Theo dõi khối lượng và giá thành vật liệu xây dựng để đảm bảo tiến độ.
 • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường công trường.
 • Đảm bảo tiến độ thi công theo từng giai đoạn và hạng mục.
 • Tuân thủ các qui định và tiêu chuẩn.
 • Không có quan hệ lệ thuộc với nhà thầu hoặc đơn vị thi công.
 • Đảm bảo tính độc lập và khách quan.
 • Chấp nhận trách nhiệm và xử phạt khi cần thiết.

Tư vấn giám sát là một công việc khó

Việc tư vấn giám sát không chỉ đơn thuần là việc giám sát xây dựng công trình mà còn yêu cầu các kỹ năng như giao tiếp, thuyết trình, phán đoán, quan hệ tốt với các bên liên quan, và am hiểu về luật pháp xây dựng. Một kỹ sư tư vấn giám sát cần có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tế để đối phó với những tình huống khó khăn. Họ cần có bản lĩnh, dám ra quyết định và chịu trách nhiệm.

Related Articles

Back to top button