Blog

Nội dung của tư vấn pháp luật là gì ?

Tầm quan trọng của Pháp luật trong xã hội

Hiện nay, mỗi quốc gia đều có hệ thống pháp luật để điều chỉnh và cân bằng các mối quan hệ xã hội cũng như quản lý Nhà nước. Pháp luật đóng vai trò quan trọng trong đời sống và công việc của mọi người. Điều này đồng nghĩa với việc không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, giới tính hay giai cấp xã hội, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề pháp lý nảy sinh và tổ chức kinh doanh cần sự trợ giúp pháp luật để giảm thiểu rủi ro hoặc giải quyết các vấn đề pháp lý. Điều này đặt ra yêu cầu cần có sự tư vấn pháp luật và giải thích các quy định pháp luật.

Tư vấn Pháp luật là gì?

Khái niệm

Tư vấn pháp luật là việc giải đáp và hướng dẫn người dân về pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm giúp công dân và tổ chức thực hiện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. Tư vấn pháp luật là một hình thức trợ giúp pháp lý.

Mục đích của tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật có những mục tiêu quan trọng như:

 • Nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời tạo ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.
 • Tuyên truyền, phổ biến và giải thích pháp luật, giúp giảm thiểu thời gian khiếu nại và tố cáo, cùng việc tăng cường đoàn kết trong cộng đồng.
 • Đưa ra kiến nghị và đề xuất hợp lý để hoàn thiện và bổ sung hệ thống pháp luật, dựa trên hoạt động tư vấn pháp luật và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu và thực trạng vi phạm pháp luật.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của các cơ quan nhà nước, củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật.
 • Tư vấn pháp luật là cầu nối quan trọng giữa người xây dựng, áp dụng và thực thi pháp luật với công dân.

Nguyên tắc khi tư vấn pháp luật

Quá trình tư vấn pháp luật đòi hỏi tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Hiểu rõ và xác định đúng vấn đề cần tư vấn, lắng nghe và chia sẻ với người được tư vấn, đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.
 • Chỉ cung cấp thông tin phù hợp với vấn đề tư vấn, không đưa ra kết luận theo chủ quan của người tư vấn.
 • Người tư vấn có trách nhiệm giữ bí mật thông tin mà người được tư vấn cung cấp.
 • Không tư vấn cho hai người có lợi ích đối ngược trong cùng một giao dịch.

Đối tượng được tư vấn pháp luật

Đối tượng được tư vấn pháp luật bao gồm tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, tổ chức và cá nhân Việt Nam có yêu cầu tư vấn pháp luật miễn phí hoặc phải trả phí.

Có hai loại đối tượng được tư vấn pháp luật:

 • Đối tượng được tư vấn pháp luật miễn phí bao gồm thành viên của tổ chức chủ quản và các đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý.
 • Đối tượng tư vấn pháp luật có thu phí là những cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng được tư vấn pháp luật miễn phí, để bù đắp chi phí hoạt động của Trung tâm.

Các hình thức tư vấn pháp luật

Có hai hình thức chính để tư vấn pháp luật:

 • Tư vấn trực tiếp bằng lời nói: Đây là hình thức thường gặp khi người cần tư vấn gặp trực tiếp người tư vấn để yêu cầu giúp đỡ. Thích hợp cho các vụ việc đơn giản.
 • Tư vấn bằng văn bản: Thông qua việc người cần tư vấn viết đơn, thư, gửi qua email hoặc fax để đặt câu hỏi cụ thể và nhận được giải đáp pháp luật.

Mục tiêu và Đặc thù của tư vấn pháp luật

Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, người tư vấn có thể phổ biến, giáo dục pháp luật để đạt được các mục tiêu sau:

 • Cung cấp thông tin pháp lý cho các đối tượng.
 • Giúp các đối tượng hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong các quan hệ pháp luật.
 • Hướng dẫn cho các đối tượng biết cách xử sự trong các hoàn cảnh cụ thể để tránh hậu quả pháp lý bất lợi.
 • Khuyến khích tôn trọng và tuân thủ pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tuy nhiên, hoạt động tư vấn pháp luật có những yếu tố đặc thù với một số điểm nhấn sau:

 • Là hoạt động lao động trí óc đòi hỏi sự hiểu biết cao về pháp luật.
 • Yêu cầu nhiều kỹ năng nghề nghiệp.
 • Là hoạt động đa dạng, kết hợp nhiều kỹ năng như nghe, nói, phân tích, tổng hợp, giải thích, phổ biến, đưa ra giải pháp và lời khuyên.
 • Người được tư vấn có thể có quan điểm khác biệt với người tư vấn và có ảnh hưởng của công cụ pháp luật trong suy nghĩ của họ.

Hoạt động của tư vấn pháp luật

Hoạt động tư vấn pháp luật bao gồm:

 1. Hướng dẫn và giải đáp pháp luật.
 2. Tư vấn và cung cấp ý kiến pháp lý.
 3. Soạn thảo các văn bản pháp luật như đơn, hợp đồng, di chúc và các giấy tờ khác.
 4. Cung cấp văn bản pháp luật và thông tin pháp luật.
 5. Đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật.

Đó là những thông tin cơ bản về tư vấn pháp luật. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại trong phần bình luận dưới đây.

Luật sư Hoàng Anh

Related Articles

Back to top button