Blog

Vay ký quỹ là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC

Vay ký quỹ là gì?

1. Giao dịch ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ tại công ty chứng khoán là hình thức mua chứng khoán bằng việc vay tiền từ công ty chứng khoán. Trong giao dịch này, cổ phiếu từ việc mua ký quỹ và các cổ phiếu khác được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Giao dịch ký quỹ tận dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư chứng khoán. Nếu hoạt động đầu tư của bạn hiệu quả, lợi nhuận từ khoản đầu tư có thể tăng gấp bội so với việc sử dụng vốn riêng.

2. Các thuật ngữ cần biết trong giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ cho phép nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán để mua cổ phiếu. Tài sản đảm bảo trong giao dịch này bao gồm tiền mặt, chứng khoán, cổ tức, quyền mua cổ phiếu và các tài sản khác được chấp nhận bởi công ty chứng khoán.

Tỷ lệ nợ (tín dụng) là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số nợ vay và tổng giá trị được phép vay của giao dịch ký quỹ. Tỷ lệ ký quỹ (tỷ lệ hỗ trợ) cho một tài khoản chứng khoán hoặc mã chứng khoán thường là từ 0% đến 50%.

3. Các vị thế chính trong giao dịch ký quỹ

Mua ký quỹ (Long position – mua trước bán sau) là hình thức nhà đầu tư mua chứng khoán bằng cách vay tiền từ công ty chứng khoán. Nhà đầu tư phải hoàn trả nợ, lãi suất và chi phí phát sinh từ hoạt động giao dịch.

Bán ký quỹ (Short position – bán trước mua sau) hiện chưa được công nhận tại TTCK Việt Nam. Đây là hình thức nhà đầu tư vay chứng khoán từ công ty chứng khoán để bán. Nhà đầu tư có nghĩa vụ hoàn trả số chứng khoán đã vay cùng với các khoản phát sinh từ hợp đồng liên quan.

4. Giao dịch đối với tài khoản ký quỹ

Theo quy định, trước khi thực hiện giao dịch ký quỹ, nhà đầu tư phải ký hợp đồng với công ty chứng khoán có thẩm quyền cung cấp dịch vụ vay tiền mua chứng khoán. Hợp đồng giao dịch ký quỹ cũng là hợp đồng cho các khoản vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ.

Mỗi nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản giao dịch ký quỹ tại mỗi công ty chứng khoán. Tài khoản giao dịch ký quỹ là tài khoản riêng biệt, được quản lý độc lập hoặc hạch toán dưới dạng tiểu khoản của tài khoản giao dịch chứng khoán hiện có của nhà đầu tư.

Công ty chứng khoán phải tách biệt hạch toán giữa tài khoản giao dịch ký quỹ và tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường của từng nhà đầu tư.

5. Câu hỏi thường gặp

Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày là giao dịch mua và bán cùng một mã chứng khoán trên cùng một tài khoản và trong cùng một ngày giao dịch.

Quy định về hợp đồng vay chứng khoán trong giao dịch bán không có đảm bảo?

Hợp đồng vay chứng khoán trong giao dịch bán không có đảm bảo phải bao gồm nội dung về tài sản bảo đảm, lãi suất vay, thời hạn vay, gia hạn vay, xử lý tài sản bảo đảm khi nhà đầu tư không hoàn trả chứng khoán, phương thức giải quyết khi có tranh chấp phát sinh, những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra và chi phí.

Chi phí khi sử dụng dịch vụ của công ty ACC?

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn Vay ký quỹ với chi phí thấp giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ và thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác.

Như vậy là bạn đã hiểu rõ về Vay ký quỹ trong chứng khoán. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc vấn đề khác, hãy liên hệ với chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng để hỗ trợ quý khách hàng!

Related Articles

Back to top button